Ellxs I. 2018. Fotografía. 54 x 82,5 cm.

Ellxs II. 2018. Fotografía. 106 x 160 cm.

Nosotrxs I. 2018. Fotografía. 109 x 150 cm.

Nosotrxs II. 2018. Fotografía. 100 x 150 cm.

Todxs I. 2018. Fotografía. 109 x 163,5 cm.

Todxs II. 2018. Fotografía. 109 x 179,5 cm.